HOPE Corona – DEMO Vetenskapsrådet

Här kan du läsa mer:

Lathund för självprovtagning (KTH COVID-19 virusdiagnostik)

Information om Covid-19 från smittskyddsläkarföreningen

Information om sjukdomen på 1177 Vårdguiden

Information om Covid-19 från SciLifeLab