Neonatalvård

Läs mer

Här kan du hitta information om för tidigt födda och sjuka nyfödda barn som behöver vård på en neonatalavdelning under den första tiden i livet. Tänk på att vården och barnets utveckling är individuell.

Broschyrer

Podcast

Film

Alternativ 4

Alternativ 5

Alternativ 6

Alternativ 7

Alternativ 8

Alternativ 9

Alternativ 10

Alternativ 11

Alternativ 12

Huddinge

141 86 Stockholm

08 – 585 800 00

Solna

171 76 Stockholm

08 – 517 700 00