Prematur födelse
Ta del av vetenskapliga artiklar:

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

Förtidsbörd största perinatala problemet

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

20 000 barn blir blinda eller svårt synskadade varje år av prematuritets­ retinopati

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa