Vad är en forskningsstudie?

Vad är en forskningsstudie / klinisk prövning?