Information om deltagande i KIs utredning rörande COVID-19-smitta