Helpdesk

Om du önskar komma i kontakt med Helpdesk Proaktiv testning för COVID-19 kan du ringa (tel 090-785 00 00 växel) eller använda chat-funktionen i appen.