Övrig information

Positivt provsvar, smittspårning

Information till dig som haft kontakt med någon som har COVID-19

Smittspårningsinformation till chefer, rektorer, lagledare med flera