PREDICT

Övrig information

Umeå universitet har ett dataskyddsombud som nås på pulo@umu.se eller genom växeln 090-786 50 00.

Du kan även kontakta den ansvariga för forskningsprojektet via predict@umu.se och läsa mer på www.umu.se/PREDICT.

Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när helst deltagaren vill, utan närmare förklaring. Kontakta då via e-post predict@umu.se eller telefon: 090-786 63 50