Region Skåne

COVID-vaccination: Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)

Frågor och svar

Skicka dina frågor till vår info-mail

Frågor och svar om COVID-19 från Folkhälsomyndigheten