Region Halland - Knäprotesoperation

Frågor & Svar

Din sjukskrivning beror på hur fysiskt belastande arbete du har, men vanligtvis behöver man vara sjukskriven omkring 8 veckor efter operationen.

Avvakta med att köra bil till du anser att benet återfått tillräcklig styrka och rörlighet för detta. Ta också hänsyn till eventuell medicinering.

Efter operationen bör du öka din aktivitetsnivå successivt i samråd med din fysioterapeut/sjukgymnast i närsjukvården.

Du bör inte ha löpträning som din huvudsakliga träningsform efter att du har fått en knäprotes.

Kan påbörjas när operationssåret är läkt, ca 3-4 veckor efter operationen.

Infektion – Vid 1-2% av operationerna förekommer infektion. Risken för infektion är högre vid övervikt, diabetes, Reumatoid artrit, rökning samt infektion i andra delar av kroppen. Du får antibiotika i samband med operationen för att minska risken för infektion. Om en konstgjord led drabbas av infektion kan den behöva spolas/rengöras eller bytas ut helt.

Stelhet – Efter en knäprotesoperation finns det risk att ärrvävnad kring knäleden leder till nedsatt rörlighet. Tidig rörlighetsträning enligt anvisning från sjukgymnast/fysioterapeut minskar risken. I enstaka fall blir rörligheten så begränsad att det blir nödvändigt att lossa ärrvävnaden med patienten i narkos.

Nervpåverkan – Det är vanligt att man får nedsatt känsel i huden kring ärret. I vissa fall kvarstår denna känselnedsättning, som dock inte har någon praktisk betydelse. I sällsynta fall kan känseln på ovansidan av foten och förmågan att böja foten uppåt påverkas. I de flesta fall försvinner dessa besvär inom några månader, men ibland behövs en stödskena.

Knäskålsproblem – Man sätter sällan in en knäskålsprotes i samband med en knäprotesoperation. I sällsynta fall förekommer dock besvär av smärtor i knäskålen senare och man bedömer att patienten är i behov av en knäskålsprotes vid ett nytt ingrepp.

Lös protes och protesslitage– Överviktiga samt unga, aktiva personer har större risk att drabbas av proteslossning 5-10 år efter en knäprotesoperation. En lös eller sliten protes ersätts vanligtvis av en ny protes.

Mekaniska ljud – Ibland förekommer mekaniska klickljud från knät efter en knäprotesoperation. Detta kan upplevas störande, men vanligtvis saknar dessa ljud praktisk betydelse.

De flesta som får en knäprotes behöver inte byta ut den under sin livstid. Hållbarheten på proteserna är mycket god. Tekniken vid operationen har förbättrats genom åren och även urvalet av vilka personer som har bäst nytta av en operation. Detta tillsammans med förbättringar av själva proteserna har lett till att hållbarheten ökat genom åren.

I nuläget ser det ut som om att 90 % av de proteser som opererats in de senaste tio åren kan beräknas hålla i minst 20 år. Att protesen blir utsliten är inte den enda orsaken till att den kan behöva bytas ut. Även infektioner och instabilitet i knät kan leda till protesbyte, det är dock mindre vanligt.

Ryggbedövning är förstahandsval men narkosläkare kan ta beslut om sövning på medicinska grunder. Du kan framföra särskilda önskemål till ansvarig narkosläkare. Om du är orolig över ryggbedövningen kan du få lugnande läkemedel som gör att du sover under operationen även om du inte är sövd.

Ja, det går bra. För att underlätta kan du flytta tillbaka sätet så långt det går och luta ryggstödet bakåt. Ta hjälp av motsatt sidas hand för att ta emot dig, så du sätter dig kontrollerat. Luta dig bakåt mot ryggstödet när du lyfter in det opererade benet. Du kan hjälpa till med det friska benet eller låta någon annan stötta dig. Tänk på att det går bra att böja i knäleden!

Den nya leden innehåller metall som kan utlösa larm i säkerhetskontrollen på flygplatsen. Du kan berätta att du är opererad med en ny knäled, men det finns inget krav på intyg eftersom det sällan underlättar incheckningen. Säkerhetskontrollen måste utföras lika noggrant med eller utan intyg.

Med en helprotes får man oftast god funktion, men det kan vara svårt att gå ner på huk och ligga på knä, ibland kan en kudde eller knäskydd underlätta. Man får dock göra det. Med en halvprotes får man större chans till full knäfunktion och lättare att ligga- och belasta på böjt knä.

Om du är rökare är det av största vikt att du slutar med det i god tid före operationen. Forskning har visat att rökare mycket oftare får komplikationer jämfört med de som inte röker eller har slutat i god tid inför operationen. Dessa komplikationer är synnerligen allvarliga vid den typ av kirurgi du ska genomgå och måste så långt som möjligt motverkas. Om man upphör med rökningen minskar komplikationsfrekvensen. Vi vill därför att du upphör med rökningen minst 2 månader före och 2 månader efter din operation. Vid behov av rökavvänjningshjälp rekommenderas du kontakta din vårdcentral i första hand.

Hallands sjukhus är ett tobaksfritt sjukhus.

Om du blir förkyld, får tandvärk, urinvägsinfektion eller sår på kroppen kan det vara nödvändigt att skjuta på operationen på grund av ökad infektionsrisk. En infektion i en konstgjord led kan betyda att knät måste rensas vid en ny operation. I värsta fall kan protesen behöva avlägsnas helt. Kontakta ortopedimottagningen snarast för bedömning om du har en pågående infektion eller sår på kroppen.

Den första tiden efter operationen bör du gå kortare sträckor ofta, istället för en längre. Börja precis utanför bostaden och öka sträckan successivt. Om knät reagerar med ökad svullnad, stelhet och smärta, har du sannolikt gått för långt. Minska då den sammantagna promenadsträckan till nästa dag och var noga med att vila med benet i högläge mellan passen. Protesen skadas inte av att du gått för mycket, men initialt syftar rehabiliteringen till att minska svullnad och öka rörlighet. Om du överanstränger knät så det reagerar med ökad svullnad, smärta och stelhet, motverkar du därför effekten av din träning. Du ska fortsätta göra ditt självträningsprogram 3 gånger varje dag oavsett hur svullen du är.